STAL
TO NASZA
TRADYCJA
I PRZYSZŁOŚĆ

120 LAT DOŚWIADCZENIA

Ponad 3000 lat temu ludzie nauczyli się wytapiać żelazo. To był kamień milowy w rozwoju naszej cywilizacji. Dziś, po stuleciach doskonalenia produkcji, nowoczesne stale to najbardziej innowacyjne materiały najnowszych technologii. Wytapianiem stali i jej przetwarzaniem Huta Częstochowa zajmuje się od 120 lat. W tym czasie wyprodukowała ponad 50 mln ton stali, która została przetworzona głównie na blachy i rury, a wcześniej również na szyny kolejowe, drut i walcówkę.

BLACHY GRUBE

ISD_042_1c

Huta produkuje 85% blach grubych wytwarzanych w Polsce. Oferujemy szeroki asortyment blach grubych wg obowiązujących norm i na specjalne zamówienia. Blachy zbiornikowe i kotłowe, okrętowe, konstrukcyjne, trudnościeralne…

PREFABRYKATY

Oferujemy elementy prefabrykowane dla przemysłu konstrukcji stalowych, budowy maszyn, energetyki, w tym sektora energii odnawialnej, elementy zbiorników do terminali paliwowych oraz inne komponenty z blach.

SPRAWDŹ ATEST

ISD_045_1

Spradź atest naszych produktów.Przejdź do portalu obsługi klienta.

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Tu znajdziesz aktualne ogłoszenia o przetargach i zapytania ofertowe Grupy ISD Polska m.in. na remonty i zaopatrzenie ISD Huty Częstochowa. Zapoznaj się i złóż ofertę!

HUTA CZĘSTOCHOWA

Pracownicy huty mają doświadczenie, wiedzę i umiejętności, a zakład dysponuje zaawansowaną technologią, która pozwala wytwarzać wysokiej jakości produkty w sposób przyjazny dla otoczenia. Wysoki poziom pracy i wytwarzanych produktów wspierany jest przez System Zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.

STALOWNIA

Nowoczesna linia produkcyjna umożliwia wytworzenie wielu gatunków stali wysokiej jakości. Stal jest wytapiana w piecu elektrycznym KONEL oraz poddawana homogenizacji i rafinacji w piecu kadziowym i urządzeniu do próżniowego odgazowywania stali. Z surówki żelaza, złomu i dodatków stopowych wytapiana jest stal, z której powstaje sztandarowy produkt – blachy grube.

WALCOWNIA BLACH GRUBYCH

To największy zakład Huty. Tu powstają blachy. Rozwiązania techniczne – walcownia nawrotna quatro z instalacją MULPIC, umożliwiają produkcję wielu kategorii blach dla najróżniejszych zastosowań. Blachy po walcowaniu, zależnie od przeznaczenia mogą być normalizowane, hartowane, odpuszczane. Dla uzyskania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych mogą być także walcowane termomechanicznie. Dwie niezależne linie cięcia pozwalają uzyskać blachy o wymiarach standardowych i specjalnych.

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA HUTY I ROZWÓJ PRODUKTU