CAŁY ASORTYMENT:

  1. Elementy montażowe wież wiatrowych
  2. Cargi na zbiorniki bezciśnieniowe dużych pojemności
  3. Elementy montażowe maszyn ziemnych, drogowych i budowlanych
  4. Elementy montażowe konstrukcji mostowych, budowlanych i innych przemysłowych
  5. Elementy montażowe ośrodków transportu kołowego
  6. Elementy montażowe oerodków transportu wodnego
  7. Pasy precyzyjnie cięte z blach, w tym z ukosowaniem

BAZA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA:

  1. Automaty do gazowego rozkroju blach firmy Messer Griesheim i ESAB Hancock, wielopalnikowe (4-8 palników)
  2. Maszyna firmy ESAB Numorex NXB 8500
  3. Automat Messer Corta PD 5000 do cięcia łukiem plazmowym pod wodą, wyposażona w jeden palnik plazmowy i jeden palnik gazowy
  4. Automat Messer OmniMat L 5000 GLOBAL CONTROL do cięcia łukiem plazmowym z możliwooecią jednoczesnego ukosowania krawędzi od góry do 45°; od dołu do 40°,
    zakres grubości cięcia dla stali niskostopowej – cięcie prostopadłe:
    zalecana:1,5 ÷ 32 mm; minimalna: 0,5 mm; maksymalna: 50 mm,
    zakres grubości cięcia dla stali niskostopowej – cięcie ukośne:
    zalecana:1,5 ÷ 32 mm; minimalna: 1,2 mm; maksymalna: 38 mm
  5. Strugarki do blach HHP10, HHP12, 7808
  6. Walcarka UBDA 26/500
  7. Hydrauliczna zwijarka do blach 4-walcowa MH 340G
  8. Hydrauliczna zwijarka do blach 4-walcowa EH 33F