Aktualności

Sąd zatwierdził warunki sprzedaży

blackflow

W dniu 3 czerwca 2020 r. w związku z brakiem ofert w pierwszym przetargu, syndyk złożył w Sądzie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 r. Sędzia-komisarz zatwierdziła warunki przetargu, który zostanie obwieszczony w połowie czerwca. Szczegóły w dziale PRZETARG

Lista wierzytelności

blackflow

W dniu 22 maja 2020 r. syndyk złożył w Sądzie listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym ISD Huty Częstochowa sp. z o.o. Informacja o złożeniu listy wierzytelności została obwieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 czerwca 2020 r. nr 107/2020 (5997) na stronie 71 pod pozycją nr 25054. Treść obwieszczenia oraz wniosek o udostępnienie wyciągu z listy są dostępne w dziale DO POBRANIA Wniosek o udostępnienie listy można przesłać na adres hcz@bienioszek.pl

SĄD ZATWIERDZIŁ WARUNKI SPRZEDAŻY

huta huta

W dniu 17 marca 2020 r. Rada Wierzycieli po zapoznaniu się z wyceną przedsiębiorstwa zarekomendowała ustalenie ceny wywoławczej na poziomie 250 0000 000,00 zł. W dniu 27 marca 2020 r. Syndyk złożył w Sądzie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2020 r. Sędzia-komisarz zatwierdziła warunki przetargu, który zostanie obwieszczony w połowie kwietnia.

Inwentaryzacja i oszacowanie

huta huta

W lutym 2020 r. po niespełna trzech miesiącach został ukończony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa. Inwentaryzacja i oszacowanie zostały przeprowadzone przez spółkę LEGE ADVISORS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy aktywnym udziale i dużym zaangażowaniu pracowników Huty.  

Sunningwell International Polska wydzierżawił Hutę

huta huta

19 września Sunningwell International Polska wydzierżawił ISD Hutę Częstochowa. Przejmuje wszystkich jej pracowników i w ciągu miesiąca ma wznowić produkcję.

Notarialną umowę dzierżawy częstochowskiej Huty popisali syndyk ISD Huty Częstochowa Sp. z o. o. w upadłości i spółka Sunningwell International Polska. Okres dzierżawy obejmuje 12 miesięcy i ma poprzedzać sprzedaż Huty.

Najpilniejszym zadaniem jest wznowienie produkcji w Hucie, która faktycznie nie pracuje od maja. Przed tygodniem przedstawiciel Sunningwell International Polska podczas spotkania z załogą zapowiadał, że jest już gotowy harmonogram związanych z tym działań. W najbliższych dniach do pracy powinni wrócić hutnicy przebywający na tzw. postojowym, żeby uczestniczyć w przygotowaniach do rozruchu. Trzeba też kupić złom i niezbędne surowce oraz dokonać przeglądu urządzeń i instalacji. Stalownia ma wznowić produkcję do 10 października, a po kilku dniach ruszy także Walcownia Blach Grubych.

Dzierżawca przejmuje całą załogę ISD Huty Częstochowa zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy, czyli z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia. Zostały już o tym poinformowane hutnicze organizacje związkowe. Każdy z pracowników otrzyma dokument z informacjami dotyczącymi przejścia do nowego pracodawcy.

W dniu podpisania umowy dzierżawy ISD Huta Częstochowa zatrudniała 1185 pracowników.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wynagrodzenia za okres od 1 sierpnia do 3 września zostaną wypłacone hutnikom m.in. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Stosowny wniosek z Huty wraz z pełną dokumentacją trafił do Funduszu i obecnie jest przez niego weryfikowany. Trwają również intensywne działania, aby załoga Huty jak najszybciej otrzymała resztę wynagrodzeń za ten okres. Jak informują przedstawiciele związków zawodowych, na temat trybu wypłaty będą rozmawiać podczas umówionego na poniedziałek spotkania z syndykiem. Natomiast wynagrodzenia za okres od 4 do 19 września, gdy pracodawcą był syndyk, są już naliczane i zostaną wypłacone hutnikom do końca września.

W poniedziałek, 23 września, do Huty mają przyjechać przedstawiciele kierownictwa Sunningwell International Polska. Poinformują oficjalnie o szczegółach swoich planów wobec przedsiębiorstwa i najbliższych działaniach.

Sunningwell International Polska to firma z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w finansowaniu transakcji handlowych oraz zapewnieniu polskim przedsiębiorcom wsparcia kapitałowego dla ich rozwoju, a także udziału w międzynarodowym obrocie gospodarczym, szczególnie dla firm z branży surowców naturalnych, chemicznej oraz maszyn i urządzeń.

N

Zmiana syndyka ISD Huty Częstochowa

huta huta

Mateusz Bienioszek został nowym syndykiem ISD Huty Częstochowa, zastępując Mieczysława Radeckiego, który zrezygnował z tej funkcji ze względu na stan zdrowia.

W środę, 11 września 2019 r., niespodziewanie okazało się, że syndyk ISD Huty Częstochowa w upadłości likwidacyjnej Mieczysław Radecki trafił do szpitala i złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Wywołało to niepokój pracowników ISD Huty Częstochowa, tym bardziej, że stało się przed podpisaniem umowy dzierżawy z Sunningwell International Polska. Brak syndyka sprawiał też, że nie miał kto reprezentować Huty i podejmować decyzji w bieżących sprawach. Liderzy związków zawodowych natychmiast przygotowali apel do sądu o pilne powołanie nowego syndyka.
12 września 2019 r. rano przewodniczący hutniczych związków zawodowych spotkali się z sędzią-komisarz, która poinformowała ich, że nowym syndykiem został Mateusz Bienioszek – radca prawny z Katowic, który pełni m.in. funkcję Prodziekana Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, a na terenie Częstochowy uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki ELSEN S.A.

Jeszcze przed południem nowy syndyk przyjechał do Huty, spotkał się z prezesem i zaczął zapoznawać się z dokumentacją przedsiębiorstwa oraz materiałami przygotowanymi przez swojego poprzednika.
W tym czasie w budynku Zarządu Huty byli obecni również przedstawiciele Sunningwell International Polska, którzy wstępnie rozmawiali o działaniach niezbędnych do wznowienia produkcji.
Korzystając z okazji przewodniczący związków zawodowych zorganizowali o godz. 13:00 przed biurowcem spotkanie z pracownikami, na które zaprosili zarówno byłego i obecnego syndyka, jak i członków delegacji firmy Sunningwell.

Mieczysław Radecki przeprosił za swoją rezygnację wymuszoną chorobą, omówił podjęte wcześniej decyzje, w tym dotyczące wydzierżawienia Huty firmie Sunningwell, przejęcia przez nią całej załogi i szybkiego uruchomienia produkcji oraz zasad wypłat wynagrodzeń za sierpień i wrzesień, a także wyraził nadzieję, że jego następca doprowadzi procedury do szczęśliwego finału. Nowy syndyk Mateusz Bienioszek – zastrzegając, że musi dopiero zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi obecnej sytuacji Huty – przyznał, że jeżeli nie pojawią się wątpliwości co do treści przygotowanej umowy, jej podpisanie z Sunningwell International Polska może nastąpić do poniedziałku. Umowa ma przewidywać 12-miesięczny okres dzierżawy z możliwością 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz prawo pierwokupu Huty przez Sunningwell.

Głos zabrał także Maciej Bardan, reprezentujący Sunningwell International Polska. Potwierdził, że firma chce wydzierżawić Hutę, a docelowo jest zainteresowana jej kupnem. Zapewnił też, że przejmie całą załogę na dotychczasowych warunkach, planuje wznowienie produkcji już w październiku i jej stopniowy wzrost. Odpowiedział również na pytania zadawane przez hutników i wyraził nadzieję, że umowę dzierżawy uda się podpisać z syndykiem najbliższych dniach, co zebrani przyjęli brawami.

Wysłuchania w sprawie dzierżawy huty

huta huta

W poniedziałek, 9 września, w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie odbyło się wysłuchanie firm, które złożyły oferty dzierżawy ISD Huty Częstochowa. Zainteresowane taką formą prowadzenia przedsiębiorstwa były spółki Cognor SA i Sunningwell International Polska. Przysłuchiwali im się m.in. przedstawiciele kierownictwa Huty oraz liderzy wszystkich sześciu związków zawodowych.

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ogłaszając 4 września upadłość ISD Huty Częstochowa, odrzucił wniosek o sprzedaż przedsiębiorstwa w procedurze upadłości likwidacyjnej, tzw. pre-pack, o co starały się spółki Sunningwell International Polska oraz Corween Investmetns, należąca do grupy Liberty. Ustanowił syndykiem Mieczysława Radeckiego i zdecydował, że w poniedziałek, 9 września, odbędzie się wysłuchanie firm zainteresowanych wydzierżawieniem Huty oraz wznowieniem produkcji.

W poniedziałek o godz. 10 w sądzie rozpoczęło się posiedzenie w sprawie
wydzierżawienia ISD Huty Częstochowa z udziałem m.in. przedstawicieli jej kierownictwa i liderów związków zawodowych. Syndyk przedstawił sytuację przedsiębiorstwa, a następnie sędzia komisarz poprosiła o zaprezentowanie ofert dzierżawy.

Na sali byli przedstawiciele trzech firm – Cognor SA i Sunningwell International Polska złożyły oferty, a prawnicy Corween Investmetns z grupy Liberty oświadczyli, że nie są zainteresowani dzierżawą i odwołają się od postanowienia o odrzucenie procedury pre-pack. Wkrótce złożyli takie zażalenie – podobnie jak Sunningwell International Polska – ale nie hamuje ono procedur związanych z wydzierżawieniem Huty.

Ponieważ poniedziałkowe posiedzenie dotyczyło tylko wysłuchania zainteresowanych dzierżawą, Corween International nie brał udziału
w jego dalszej części. Była ona zamknięta dla mediów na wniosek obu oferentów, którzy uzasadniali prośbę ochroną tajemnicy gospodarczej. Przysłuchiwali im się jednak przewodniczący związków i przedstawiciele kierownictwa Huty. Zgodnie z alfabetem, najpierw ofertę prezentował Cognor SA, a następnie Sunningwell International Polska. Na koniec sędzia komisarz zobowiązała syndyka do szybkiego wyboru dzierżawcy.

We wtorek, 10 września, przed południem syndyk Mieczysław Radecki zorganizował spotkanie w ISD Hucie Częstochowa, w którym uczestniczyli m.in. prezes Anatolii Fiediajew i przewodniczący wszystkich  związków zawodowych. W protokole zapisano, że związki rekomendują syndykowi zawarcie umowy dzierżawy z Sunningwell International Polska. Zaproponował on wyższa kwotę czynszu dzierżawnego, zapewnił, że przejmie całą załogę zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy i jak najszybciej wznowi produkcję.

Także we wtorek syndyk wydał dwa dokumenty: zarządzenie w sprawie organizacji zarządzania ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej i komunikat w sprawie wypłaty wynagrodzeń. W pierwszym utrzymał strukturę organizacyjną i potwierdził ważność uprawnień nadanych w ramach wewnętrznych przepisów Huty. Komunikat w sprawie wynagrodzeń informuje, że za okres od 1 sierpnia do 3 września wypłacone będą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części określonej przepisami (termin zależy od procedur FGŚP), a pozostała część i wynagrodzenia za okres od 4 września zostaną wypłacone do 30 września.

N

Pikieta związkowców pod sądem

huta huta

Wszystkie sześć związków zawodowych działających w ISD Hucie Częstochowa zorganizowało w poniedziałek, 9 września, czterogodzinną pikietę pod budynkiem Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ogłaszając 4 września upadłość ISD Huty Częstochowa, odrzucił wniosek o sprzedaż przedsiębiorstwa w procedurze upadłości likwidacyjnej, tzw. pre-pack, o co starały się spółki Sunningwell International Polska oraz Corween Investmetns, należąca do grupy Liberty. Ustanowił syndykiem Mieczysława Radeckiego i zdecydował, że w poniedziałek, 9 września, odbędzie się wysłuchanie firm zainteresowanych wydzierżawieniem Huty oraz wznowieniem produkcji.

W poniedziałek o godz. 9 wszystkie sześć hutniczych związków zawodowych zorganizowało pikietę przed siedzibą VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego przy ul. Żwirki i Wigury.

„Chcemy inwestora, nie likwidatora”, „Chcemy pracować kończcie negocjować”, „Wysoki sądzie zabrałeś na pieniądze” – głosiły transparenty trzymane przez pracowników Huty, którzy przyszli mimo ulewy.

Byli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, MZZ Pracowników z ISD Huty Częstochowa, MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, MZZ „Kadra”, ZZ „Juvenia” i Solidarności ’80. Zjawiła się też grupa emerytowanych hutników, zainteresowanych losami byłej firmy. Na zaproszenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” przyjechała również z flagami delegacja związkowców z Huty Katowice (dziś ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej). Czterogodzinna manifestacja była głośna, ale pokojowa.

Wysłuchania z udziałem syndyka w sprawie ofert dzierżawy złożonych przez firmy Cognor SA i Sunningwell International Polska, którym przysłuchiwali się liderzy hutniczych związków zawodowych, trwały przed sądem od godz. 10 do 15.40.

N

Komunikat prasowy rzecznika sądu w sprawie ISD Huty Częstochowa

huta huta

Sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, przekazał w piątek, 6 września, o godz. 14.27 następujący komunikat prasowy w sprawie ISD Huty Częstochowa:

Sędzia-komisarz wyznaczyła na dzień 9/09/2019 r. na godz.10.00  termin wysłuchania oferentów zainteresowanych dzierżawą ISD Huty Częstochowa. Jednocześnie zobowiązała syndyka do poinformowania zainteresowanych podmiotów o konieczności przygotowania szczegółowej dokumentacji zawierającej:

  1. a) projekt umowy,
  2. b) harmonogram wdrożenia produkcji – wskazanie w jakim terminie i jakim zakresie produkcja zostanie uruchomiona, wraz z przewidywanym kosztorysem wdrożenia i utrzymania produkcji,
  3. c) informację co do posiadania odpowiedniego know-how i zaplecza menedżerskiego,
  4. d) informację co do przewidywanej wielkości zatrudnienia pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
  5. e) informację co do ewentualnej konieczności uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zawarcie umowy dzierżawy,
  6. f) dokumentację potwierdzającą posiadanie środków na wdrożenie i utrzymanie produkcji zgodnie z zaprezentowanym harmonogramem i kosztorysem oraz na wpłacenie kaucji w wysokości równowartości 3-miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Jak wynika z informacji przekazanych przez syndyka, do tej pory nie wpłynęło żadne oficjalne pismo od zainteresowanych. Sunningwell International Polska Sp. z o.o. poinformował, że takie pismo powinno dotrzeć do syndyka w dniu dzisiejszym. Cognor Holding S.A. (który jako pierwszy wyszedł z propozycją zawarcia umowy dzierżawy) cały czas pracuje nad szczegółami oferty, zwracał się w dniu dzisiejszym do syndyka o przesłanie dodatkowych informacji. Zainteresowanie dzierżawą i ewentualnym nabyciem huty wyraził ponadto SHS Stahl Holding Saar z Niemiec. Z uwagi na bardzo krótki czas wyznaczony przez sędziego-komisarza, spodziewa się, że oferty będą wpływać w ostatniej chwili.

Sędzia-komisarz poinformowała, że podczas wysłuchania w dniu 9/09/2019 r. każdy z oferentów otrzyma do dyspozycji 1 godzinę celem szczegółowego przedstawienia swojej oferty i przedłożenia dowodów potwierdzających wiarygodność składanych deklaracji co do bezzwłocznego uruchomienia produkcji. Wysłuchanie odbędzie się według kolejności alfabetycznej. W posiedzeniu weźmie udział syndyk, a nadto w charakterze publiczności bez prawa głosu sześć osób reprezentujących związki zawodowe Huty.

 

ISD Huta Częstochowa aktualnie nie prowadzi produkcji, jednak sposób zabezpieczenia majątku i możliwości produkcyjnych pozwala na wznowienie produkcji w okresie około miesiąca. Pracownicy od maja b.r. przebywają na tzw. postojowym za wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia. Syndyk przedstawił oferentom uzgodniony w porozumieniu z upadłym plan wznowienia produkcji z początkiem października b.r. Szacuje się, że koszty uruchomienia produkcji zamkną się kwotą rzędu  60 – 80 mln zł.

Ze złożonego opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego sądowego wynika, że wartość przedsiębiorstwa bez aktywów obrotowych i praw do emisji CO2 wynosi 187 951 012,88 zł, natomiast powiększona o wartość materiałów nie będących surowcami i złomem (gł. części zamienne) wynosi 230 031 421,71 zł. Przyczyny złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie leżą po stronie urządzeń, technologii procesów produkcji czy też kwalifikacji i zasobów ludzkich personelu. ISD Huta Częstochowa ma 85% udział w rynku stali grubej. To zakład z nowoczesnym parkiem maszynowym i wieloletnią tradycją (jego początek datuje się na 1896 rok), który zatrudnia 1239 pracowników.

Upadłość ISD Huty Częstochowa

huta huta

W środę, 4 września, Sad Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o., oddalając jednocześnie wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa złożone przez Sunningwell International Polska oraz Corween Investmetns – spółkę zależną Liberty House Group. Syndykiem został wyznaczony Mieczysław Radecki.

Oto treść opublikowanego przez sąd komunikatu:

„Sąd oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży złożony przez Corween Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (który działa w ramach grupy Liberty Group) na mocy art.20 ust.1 w zw. z art.56a ust.1 Prawa upadłościowego – wnioskodawca nie posiada legitymacji do złożenia wniosku, albowiem nie jest wierzycielem dłużnika (stwierdzono brak skutecznej umowy cesji wierzytelności).

Sąd oddalił wniosek dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz Sunningwell International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art.56c ust.1 Prawa upadłościowego (stwierdzono, że w toku postępowania upadłościowego przy likwidacji na zasadach ogólnych i przy uwzględnieniu jego kosztów – możliwe jest uzyskanie wyższej ceny).

Sąd ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w Częstochowie z dniem 4 września 2019 r. Syndykiem powołany został dotychczasowy tymczasowy nadzorca sądowy Mieczysław Radecki. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania. Postanowienie nie jest prawomocne. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 137/19.

Sędzia-komisarz zobowiązała syndyka do podjęcia niezwłocznych czynności związanych z aktualizacją wyceny upadłego przedsiębiorstwa oraz przygotowaniem do jego sprzedaży, w tym umożliwieniem wszystkim zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa.

Sędzia-komisarz zobowiązała syndyka do podjęcia niezwłocznych czynności w celu wydzierżawienia przedsiębiorstwa dłużnika podmiotowi, który daje realną gwarancję bezzwłocznego przejęcia pracowników i uruchomienia produkcji.

Dotychczas złożone zostały dwie oferty dzierżawy przedsiębiorstwa wraz z przejęciem pracowników i bezzwłocznym uruchomieniem produkcji. Sędzia-komisarz wyznaczyła na dzień 9 września 2019 r. na godz. 10.00 wysłuchanie potencjalnych dzierżawców celem przedstawienia szczegółowej oferty dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika, której projekt należy złożyć do dnia 6 września 2019 r. do rąk syndyka”.

ISD Huta Częstochowa zatrudnia obecnie 1188 pracowników.

N

1 2 3 19