Aktualności

Nowa serwerownia w Hucie

blackflow

Hutnicze serwery zostały one przeniesione do wyremontowanych pomieszczeń na terenie Walcowni Blach Grubych. Skomplikowaną operację udało się przeprowadzić bardzo sprawnie.

Przeniesienie serwerów zintegrowanego systemu zarządzania Oracle eBS Grupy ISD oraz serwerów zarządzających siecią Huty i obsługujących m.in. dostęp do Internetu oraz pocztę elektroniczną to jeden z elementów kompaktyzacji ISD Huty Częstochowa. Zgodnie z jej założeniami produkcja, a co za tym idzie wszystkie wspierające ją jednostki, zostały skomasowane na terenie Walcowni Blach Grubych, natomiast opuszczone hale produkcyjne i biurowce na Mirowie mają zostać wydzierżawione. Serwerownia była jednym z ostatnich, ale najważniejszym, z dotychczas funkcjonujących pomieszczeń w budynku Automatyki. Teraz serwery i urządzenia rdzeniowe sieci Huty z budynku Automatyki i Centrali Telefonicznej są ulokowane na terenie Walcowni Blach Grubych.
– Można powiedzieć, że to powrót do źródeł, bo właśnie w budynku WBG w latach 70. rozpoczął pracę pierwszy ośrodek informatyczny Huty. Dokładnie w pomieszczeniach zaadaptowanych pod nową serwerownię stały wówczas urządzenia do przygotowania danych – wspomina Waldemar Guzik, główny specjalista ds. systemów IT.
W 1991 r. nastąpiła rejonizacja hutniczych systemów informatycznych na trzy ośrodki: WBG, Mirów i Raków. Na Mirowie uruchomiono serwer IBM wraz z oprogramowaniem finansowo-księgowym. W 1999 r. w ośrodku Mirów wdrożono system Oracle, a w 2009 r. na nowych serwerach uruchomiono zintegrowany system zarządzania Oracle eBS przystosowany do potrzeb korporacyjnych Grupy ISD.
– Przygotowania do przeprowadzki trwały od wielu miesięcy. Wiązały się z remontem pomieszczeń na WBG, które trzeba było dostosować do wymagań stawianych serwerowniom, obejmujących między innymi instalację światłowodową, elektryczną, klimatyzację oraz podłogę techniczną – mówi Ireneusz Pabiś, specjalista teleinformatyk, który opracowywał szczegółowe założenia projektowe i uczestniczył w ich realizacji.
– Wykonawcami remontu były dwie firmy: REMEX-2 w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i klimatyzacji, a firma EL wykonała instalację światłowodową, systemy zabezpieczenia technicznego oraz zapewniła transport sprzętu z Mirowa – dodaje Zbigniew Sołtysiak, koordynator teleinformatyki – główny specjalista.
Przed przeprowadzką ręce pełne roboty mieli wszyscy pracownicy Oddziału Teleinformatyki kierowanego przez Leszka Spałka. Musieli najpierw opracować odpowiednie plany i wykonać niezbędne prace przygotowawcze, a następnie w dniach przeprowadzki sprawnie zdemontować i bezpieczne zapakować sprzęt, koordynując przy tym operacje transportowe oraz wykonać finalny montaż urządzeń i serwerów tak, aby ponowne uruchomienie wszystkich systemów w nowej lokalizacji odbyło się w sposób bezpieczny i skuteczny.
– Emocje związane z przeprowadzką dotyczyły głównie dwóch zagadnień: czy wyłączenie systemów zarządzających domeną nie zakłóci pracy Huty oraz czy nie pojawią się kłopoty przy ponownym uruchamianiu serwerów i urządzeń, a w szczególności zintegrowanego systemu zarządzania Oracle eBS. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić tę operację etapowo – wyjaśnia Waldemar Guzik.
Na początek przeniesiono i uruchomiono w nowym miejscu tzw. serwery backupowe, czyli rezerwowe, które dublują podstawowe urządzenia. Stanowiły one zabezpieczenie w przypadku ewentualnych kłopotów z serwerami głównymi. Ta operacja była cennym doświadczeniem przed przeprowadzką zasadniczej części sprzętu. Pozwoliła zweryfikować harmonogram demontażu i przygotowania urządzeń do bezpiecznego transportu oraz uruchomienia sprzętu i systemów w nowej lokalizacji.
Dopracowana logistyka okazała się bardzo istotna, gdy przenoszono główne serwery. Szafy i sprzęt przetransportowano w takiej kolejności, że ekipy na terenie WBG mogły je na bieżąco montować i uruchamiać.
– Dzięki temu wyłączona rano poczta elektroniczna i systemy zarządzania domeną działały z powrotem zgodnie z planem– wyjaśnia Jarosław Woźniak, specjalista administrator sieci informatycznej, który opracował i zrealizował szczegółowy scenariusz przełączeń logicznych przenoszonych systemów w sposób zapewniający szybkie i bezkolizyjne odtworzenie architektury sieciowej.
– System Oracle eBS działał już po dwunastu godzinach od wyłączenia serwera, choć kierownictwo Wydziału Zabezpieczenia Produkcji i Systemów IT liczyło się z tym, że prace mogą potrwać nawet kilka dni – dodaje Tomasz Juźwik, specjalista administrator baz danych.
Należy podkreślić, że podczas remontu pomieszczeń zaangażowani byli nie tylko pracownicy Wydziału Zabezpieczenia Produkcji i Systemów IT (Z2) ale również innych jednostek organizacyjnych Huty. Szczególnie należy podkreślić udział elektryków z Wydziału Utrzymania Ruchu WBG, którzy wykonali zasilanie serwerowni.
Przy okazji przeprowadzki do nowej lokalizacji dostosowano, pod nadzorem Zbigniewa Warczewskiego z Działu Zabezpieczenia i Ochrony Zakładu, zabezpieczenie techniczne pomieszczeń serwerowni do wymagań stawianych przez zewnętrznych audytorów. Pomieszczenia, w których znajdują się serwery są odpowiednio chronione, wyposażone w alarmy i monitoring. Każdorazowe wejście do serwerowni jest rejestrowane.

XI Plener Artystyczny ISD Huty Częstochowa

blackflow

– Spójrzcie na te obrazy jak na jedną opowieść o barwach huty – mówił podczas otwarcia wystawy XI Pleneru Artystycznego ISD Huty Częstochowa jego komisarz Mariusz Chrząstek. Podobnie jak w poprzednich latach malarze, graficy i rzeźbiarze zostali zaproszeni do Huty, a następnie mieli stworzyć prace inspirowane tą tematyką. Powstały dzieła bardzo różnorodne i ciekawe, które można obecnie oglądać w Ratuszu.

Obrazy wzbudziły duże zainteresowanie uczestników wernisażu. Była to takze okazja do rozmowy z twórcami, którzy chętnie opowiadali o swoich pracach i wrażeniach z wizyty w Hucie.

W XI Plenerze Artystycznym ISD Huty Częstochowa uczestniczyli: Tomasz Lubaszka, Anna Ujma-Lubaszka, Krzysztof Kamil Malewicz, Ewa Powroźnik, Małgorzata Sętowska, Dawid Bocheński, Roman Antonowicz, Janusz Koniecki, Wojciech Kołsut, Romualda Anioł-Lubas, Marta Frej, Dariusz Dąbrowski, Stanisław Przewłocki, Karol Barton, Mariusz Chrząstek, Jacek Depta, Justyna Mosińska, Karolina Marczak oraz Wojciech Bański. Troje ostatnich to wyróżniający się studenci Wydziału Sztuki Akademii im. jana Długosza.

Większość z artystów dopiero po raz pierwszy wzięła udział w hutniczym plenerze, ale deklarowali, że w kolejnych latach chętnie znów odwiedzą Hutę. W dowód wdzięczności za zaproszenie do udziału w plenerze prezes Anatolii Fiediajew otrzymał od artystów pamiątkową statuetkę.

Wystawie towarzyszy specjalnie wydany katalog z pracami wszystkich 19 artystów.

Podczas wernisażu doradca Zarządu Huty Jacek Kasprzyk, zaangażowany od lat w organizację plenerów, otrzymał od władz Częstochowy medal „Merentibus” („Dobrze czyniącemu”, przyznawany za działalność społeczną na rzecz miasta i mieszkańców. W zastępstwie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka wręczył go wiceprezydent Mirosław Soborak.

 

Dzięki Hucie niepełnosprawni „przełamywali bariery”

blackflow

Huta, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, już od blisko 10 lat organizuje podobnie zawody sportowe dla niepełnosprawnych, latem na stadionie, a zimą w hali. Tym razem wzięli w nich udział niepełnosprawni w różnym wieku, którzy reprezentowali 20 częstochowskich szkół, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczych

Huta bardziej przyjazna dla środowiska

blackflow

Szczegółową informację o ochronie środowiska w 2014 r. przygotował hutniczy Dział BHP i Ochrony Środowiska. Zdaniem jego pracowników, mniejsza emisja zanieczyszczeń niż w poprzednich latach jest głównie spowodowane restrukturyzacją Huty (m.in. likwidacja Zakładu Obróbki i Regeneracji, przekształcenie Centrum Konstrukcji Stalowych, długotrwały postój Stalowni).

Egzaminy zawodowe na terenie Huty

blackflow

Szkoła na Rakowie od lat współpracuje z Hutą. Jej uczniowie odbywają tutaj praktyki, a trzy lata temu – z inicjatywy ISD Huty Częstochowa – powstała klasa zawodowa o specjalności Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej.

1 17 18 19