Aktualności

PPK dla pracowników Huty

huta huta

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w ISD Hucie Częstochowa wzięli udział w szkoleniu na temat wprowadzanych Pracowniczych Planów Kapitałowych. 16 maja poprowadziła je Katarzyna Rosińska, trenerka z Portalu PPK.

Czym są PPK? Jak działają? Od kiedy można do nich przystąpić i jak zrezygnować? Kiedy można wybrać środki? – to tematy, które omówiła Katarzyna Rosińska, wzbogacając szkolenie prezentacją i symulacjami jakie kwoty zaoszczędzimy w zależności od wysokości składek i okresu uczestnictwa.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje wszystkich sześciu związków zawodowych, a także pracownicy Działu Personalnego, odpowiedzialnego za przygotowania do PPK w ISD Hucie Częstochowa: Katarzyna Kościańska i Jolanta Ścigalska, które już wcześniej brały udział w szkoleniach i warsztatach na ten temat, oraz Sławomir Margas. Padło wiele szczegółowych pytań, na które odpowiedziała trenerka.

W ISD Hucie Częstochowa, jak już informowaliśmy, program Pracowniczych Planów Kapitałowych zostanie wdrożony od 1 lipca. Automatycznie zostaną do niego włączeni wszyscy w wieku pomiędzy 18 a 55. rokiem życia zatrudnieni w Hucie na podstawie umów, od których odprowadzane są składki emerytalno-rentowe (np. etat lub jego część, umowa zlecenie, ale już nie umowa o dzieło). Ponieważ program jest dobrowolny, każda osoba będzie mogła zrezygnować z udziału w nim, składając w dowolnym terminie po 1 lipca specjalną deklarację. Z kolei pracownicy, którzy już ukończyli 55 lat i nie są automatycznie włączeni do PPK, będą mogli sami złożyć wniosek o przystąpienie do programu. Jest to możliwe w każdym momencie dla osób które nie ukończyły 70. roku życia.

Przed ISD Hutą Częstochowa jest jeszcze wybór instytucji finansowej, która będzie prowadzić PPK. Można ją będzie wybierać z ogólnopolskiej listy, która zostanie wkrótce opublikowana – po zweryfikowaniu zgłaszających się podmiotów. Zgodnie z Ustawą o PPK pracodawca przed podjęciem decyzji ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi. Następnie Huta podpisze z wybraną instytucją dwie umowy: na prowadzenie PPK i zarządzanie środkami przekazywanymi na rachunki pracowników. Pieniądze te będą inwestowane, aby przynosiły zyski. Dla ograniczenia ryzyka w ustawie zapisano zasadę, że im starszy pracownik tym większa część pieniędzy musi być przeznaczana na tzw. bezpieczne fundusze, a mniejsza np. na akcje.

– Jeżeli Huta będzie niezadowolona z instytucji wybranej do zarządzania, zawsze może ją zmienić – podkreślała Katarzyna Rosińska.

Jeśli pracownik nie zdecyduje się wcześniej zrezygnować z oszczędzania w programie PPK, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki z chwilą ukończenia 60 lat. Może to uczynić poprzez: jednorazową wypłatę wynoszącą 25 procent zgromadzonych oszczędności, a pozostałe 75 procent wypłacane w minimum 120 miesięcznych ratach. Zmniejszenie liczby rat, w których wypłacane będą pozostałe środki – w tym wypłata całej kwoty jednorazowo – będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku. Zgromadzone środki są dziedziczone przez osobę wskazaną przez pracownika bądź według zasad prawa spadkowego

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika i pracodawcę przy udziale państwa.

Twórcy programu postawili sobie za cel: pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników, zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków oraz wpłynąć na rozwój gospodarki. Jak zapewniają, dzięki PPK Polacy zyskają dodatkowe oszczędności emerytalne do wykorzystania po 60. roku życia.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Pracodawca co miesiąc ma obowiązek przekazywać na niego 1,5 procent wynagrodzenia brutto pracownika. Sam pracownik będzie co miesiąc wpłacał na środki w wysokości 2 procent wynagrodzenia brutto, a państwo przekaże na rachunek każdego uczestnika programu jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł i raz w roku dopłaty w wysokości 240 zł. Pracownik i pracodawca mogą zdecydować o odkładaniu na rachunku wyższych środków.

Wiele informacji na temat programu znajdziemy na stronie www.mojePPK.pl

Artyści pokazali urok Huty

huta huta

 

W Ratuszu została otwarta wystawa XV Pleneru Artystycznego ISD Huty Częstochowa. Temat jubileuszowej edycji brzmiał „Nowe pokolenie”.

Wernisaż wystawy w udostępnionej przez Muzeum Częstochowskie Sali reprezentacyjnej Ratusza odbył się 17 maja. Prezentowane są na niej prace 25 artystów, zainspirowanych wizytą w hucie i spotkaniami z jej załogą.

Prezes ISD Huty Częstochowa Anatolii Fiediajew tak wyjaśniał temat jubileuszowego pleneru „Nowe pokolenie”: – Chcieliśmy pokazać, że Huta to nie tylko ponad 120 lat tradycji, ale też spojrzenie w przyszłość, a przede wszystkim coraz większa liczba młodych, wykwalifikowanych hutników oraz intensywna współpraca ze szkołami przy kształceniu młodzieży – mówił.

Hutniczy plener to jedna z niewielu imprez kulturalnych w Częstochowie, która doczekała już 15. edycji, ale jest też wyjątkowy z innego powodu.

– To niezwykłe przedsięwzięcie, że huta jako jeden z najważniejszych zakładów przemysłowych w mieście połączyła siły z artystami – stwierdził Aleksander Wierny, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta, który w imieniu prezydenta Częstochowy przekazał listy gratulacyjne dla Prezesa ISD Huty Częstochowa oraz pomysłodawcy i komisarza pleneru Mariusza Chrząstka.

Podobne listy z okazji jubileuszu organizatorzy otrzymali od częstochowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Częstochowskiego Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

– Na początku nie wiedzieliśmy, że tak to się wszystko rozwinie, że tak bardzo wpiszemy się w miasto – przyznał Jacek Kasprzyk, doradca Zarządu ISD Huty Częstochowa.

Na wystawie prezentują swoje prace:  Romualda Anioł-Lubas, Roman Antonowicz, mariusz Chrząstek, Weronika Chrząstek, Małgorzata Biel, Katarzyna Czerniejewska, Anita Grobelak, Małgorzata Kasprzak, Magdalena Kmiecik, Ewa Powroźnik, Joanna Przygoda, Joanna Sidorowicz, Julia Sznober, Grażyna Tarkowska, Karol Barton, Dawid Bocheński, Dariusz Dąbrowski, Jacek Depta, Arkadiusz Dzielawski, Janusz Koniecki, Włodzimierz Kulej, Krzysztof Kamil Malewicz, Krzysztof Muskalski, Grzegorz Skowronek i Dariusz Słota.

W piętnastu hutniczych plenerach uczestniczyło łącznie ponad stu malarzy, grafików, fotografików i rzeźbiarzy, nie tylko z Częstochowy. Stworzone przez nich prace trafiły do Huty. Zdobią obecnie ściany biurowców, a niektóre posłużyły jako upominki m.in. dla szczególnych gości odwiedzających Hutę. Podobnie będzie z dziełami, które powstały w tym roku, ale na razie –do końca czerwca – można je oglądać w Ratuszu. Organizatorzy szczególnie serdecznie zapraszają na wystawę wszystkich obecnych i byłych hutników i ich rodziny.

We wnętrzu hydrocyklonu

huta huta

Wydział Utrzymania Ruchu ISD Huty Częstochowa przeprowadził skomplikowaną operację na terenie Walcowni Blach Grubych. Był tam demontowany dzwon we wnętrzu hydrocyklonu.

Hydrocyklon to rodzaj głębokiej na 35 metrów studni, do której spływa woda ze zgorzeliną usuwaną z linii produkcyjnych walcowni. Stąd jest ona regularnie wybierana i wywożona do dalszego przeroby. Wewnątrz znajduje się tzw. dzwon, czyli 20-metrowa stalowa rura o średnicy 3,8 m. Nie spełnia już żadnej roli i musi zostać usunięty, bo ogranicza spływanie zgorzeliny. Dzwon jest jednak zbyt ciężki, żeby można go było wydobyć w całości. Trzeba pociąć go na mniejsze części. Do środka w specjalnej klatce opuszczani byli więc pracownicy z palnikami. Odcinali kolejne kręgi, które suwnica wyciąga na powierzchnię. Wcześniej ze zbiornika wypompowano większość wody.

Skomplikowane zadanie wykonywali pracownicy Wydziału Utrzymania Ruchu ISD Huty Częstochowa oraz zewnętrznej firmy Metglass, a pojazd z wysięgnikiem, do którego podwieszona jest klatka dostarczyła firma Domex. Prace, które trwały tydzień, prowadzone były pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

N

Msza z okazji Dnia Hutnika

huta huta

– Jesteście ludźmi ciężkiej pracy – mówił do hutników metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który 6 maja odprawił mszę na terenie Stalowni ISD Huty Częstochowa.

Nabożeństwa odprawiane z okazji Dnia Hutnika przy kaplicy obok Stalowni mają już kilkunastoletnią tradycję. Ich pomysłodawcą była hutnicza organizacja NSZZ „Solidarność”, a organizują je wspólnie Zarząd ISD Huty Częstochowa i wszystkie związki zawodowe.

– W poprzednich latach towarzyszył nam wiatr, deszcz, ale też słoneczna pogoda, a dzisiaj zimno – żartował arcybiskup Wacław Depo. Pogoda nie odstraszyła jednak grona obecnych i byłych hutników, którzy przyszli na poniedziałkową mszę. Był wśród nich również prezes ISD Huty Częstochowa Anatolii Fiediajew i przewodniczących związków zawodowych.

W homilii metropolita częstochowski, cytując Jana Pawła II, mówił do zgromadzonych: – Nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swego życia, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca.

Ponieważ św. Florian jest patronem nie tylko hutników, ale także strażaków, w nabożeństwie uczestniczyli kadeci z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej i delegacja Komendy Miejskiej PSP. Wśród gości byli również wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, senator Artur Warzocha, Komendant Miejski Policji Dariusz Atłasik, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Jacek Strączyński, nauczyciele i uczniowie szkoły katolickiej na Rakowie, a także przedstawiciele spółek wywodzących się z Huty, m.in. Elsen, CM Amicus, Regionalnego Funduszu Gospodarczego i przedsiębiorstw zlokalizowanych na dawnych terenach hutniczych. Po mszy abp Depo zwiedził nową siedzibę firmy X-Kom.

N

Gratulacje dla piłkarzy Rakowa

huta huta

Prezes ISD Huty Częstochowa Anatolii Fediaiev przesłał prezesowi RKS Raków Częstochowa Wojciechowi Cyganowi list gratulacyjny w związku z awansem częstochowskich piłkarzy do Ekstraklasy. Działacze Rakowa w odpowiedzi przekazali podziękowania dla hutników. Oto treść listu prezesa Huty:

 

Częstochowa, 25 kwietnia 2019 r.

Szanowny Pan Wojciech Cygan

Prezes RKS Raków Częstochowa S.A.

W imieniu pracowników ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. serdecznie gratuluję awansu Robotniczego Klubu Sportowego Raków Częstochowa do piłkarskiej Ekstraklasy. Imponujący sukces, który osiągnęliśmy dzięki swojej ciężkiej pracy, przemyślanej strategii i ambicji jest ogromną satysfakcją dla wszystkich częstochowskich kibiców.

RKS Raków – klub, który niemal sto lat temu narodził się w hutniczej dzielnicy
i przez wiele lat był związany z częstochowską Hutą, jest bardzo bliski sercom pracowników ISD Huty Częstochowa. Wiem, że wielu hutników gorąco Wam kibicuje, liczne grono regularnie ogląda mecze na trybunach, a ci, którzy nie mogą dopingować piłkarzy na stadionie, również trzymają kciuki za Wasze zwycięstwa. Swoją postawą i wynikami w tym sezonie dostarczyliście nam wiele radości.

Proszę o przekazanie naszych gratulacji na ręce właściciela klubu Pana Michała Świerczewskiego, trenera drużyny Pana Marka Papszuna, działaczy, członków sztabu szkoleniowego, pracowników klubu i piłkarzy – autorów tego wspaniałego osiągnięcia.

Życzę sukcesów w Ekstraklasie, dalszego rozwoju RKS Raków i powodzenia
w realizacji marzeń. Częstochowscy hutnicy nadal będą Wam wiernie kibicować.

Z wyrazami szacunku

Anatolii Fediaiev, Prezes Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

Opłaca się chronić środowisko

huta huta

 

 

Początek roku dla hutniczych służb ochrony środowiska to okres wytężonej pracy, związanej z wieloma obowiązkami w zakresie sprawozdawczości, audytów, kontroli i przygotowywania dokumentów.

Jeszcze pod koniec 2018 r. w ISD Hucie Częstochowa gościli kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy badali instalacje Stalowni pod kątem zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska  i zapisami pozwolenia zintegrowanego i oraz zapoznali się z całym cyklem produkcyjnym.

– Kontrola zakończyła się bez uwag, a wielkie słowa uznania należą się dyrektorowi Stalowni Jarosławowi Huptysiowi i Andrzejowi Trojakowi, których praca i wyjaśnienia udzielone inspektorom w głównej mierze przyczyniły się do tak dobrego efektu – podkreśla Dagmara Kowalczyk z Działu BHP i Ochrony Środowiska.

W lutym odbył się doroczny audyt firmy TÜV Rheinald Sp. z o.o., weryfikujący emisję gazów cieplarnianych z instalacji Walcowni Blach Grubych i Stalowni. Audytorzy nie tylko dokładnie zapoznali się z dokumentacją, ale również oglądali urządzenia i analizowali prawidłowość wskazań aparatury pomiarowej. Dodatkowo na terenie Stalowni badali przepływ surowców, sprawdzając m.in. nowe wagi samochodowe, na których ważone są materiały wsadowe do produkcji stali . Także w tym przypadku audytorzy opuścili Hutę zadowoleni z tego co zobaczyli i nie wnieśli żadnych uwag. W przypadku tego audytu Dział BHP i Ochrony Środowiska podkreśla zasługi Zbigniewa Churasa i służb energetycznych, Agnieszki Gawron i służb kontrolingu oraz Działu Kontroli Jakości, któremu podlega laboratorium, oznaczające zawartość węgla w materiałach wsadowych, odpadach oraz stali.

– Podziękowania należą się także pracownikom Stalowni oraz Kontroli Jakości, regularnie pobierającym próby około 40 materiałów wsadowych, z których oznaczony jest węgiel – dodaje Dagmara Kowalczyk.

 

Czas sprawozdań

W zakresie sprawozdawczości w I kwartale hutniczy Dział BHP i Ochrony Środowiska przygotował i przesłał do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację dotyczącą wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Dotyczą one emisji do powietrza i przydziałów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Informacje o wszystkich emisjach z Huty w rozbiciu na składniki do końca lutego zostały przesyłane do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji.

 

Gospodarka odpadami

W 2018 r. nastąpiła zmiana ustawy o odpadach i innych ustaw. Wprowadzono m.in. obowiązek składania wniosków o nowe pozwolenie na gospodarowanie odpadami oraz monitoring miejsc ich zbierania i przechowywania. W przypadku ISD Huty Częstochowa dotyczy to przede wszystkim złomu, który dla niej jest surowcem, ale zgodnie z ustawą – odpadem. Konieczne jest więc uzyskanie pozwolenia dla Stalowni jako instalacji przetwarzającej odpady. Czas na złożenie wniosku jest do 5 września, ale Huta planuje to zrobić już w maju. Powstał już wymagany operat przeciwpożarowy, a Komendant Miejski PSP wydał postanowienie zezwalające Hucie na prowadzenie gospodarki odpadami. Zgodnie z jego zaleceniami powstanie nowe stanowisko dla odpadów łatwopalnych wytworzonych w Stalowni (m.in. palety, oleje, tworzywa sztuczne), zlokalizowane blisko hydrantu. Dodajmy, że niegdyś wytworzony odpad mógł być przechowywany do 3 lat, a teraz nie dłużej niż 1 rok.

 

Bezpłatne emisje

ISD Huta Częstochowa przygotowuje też dokumentację, pozwalająca ubiegać się o bezpłatne przydziały emisji CO2 dla WBG i Stalowni w latach 2021-2025. Do 30 maja do Krajowego Ośrodka Bilansu i Zarządzania Emisjami trzeba przesłać zweryfikowane formularze o danych produkcyjnych i plan monitorowania instalacji. Oba podlegają audytom. Dla Huty to bardzo ważne, ponieważ każda emisja powyżej przyznanych bezpłatnych limitów oznacza dodatkowe opłaty.

– Prawdopodobnie przydziały bezpłatnych emisji będą niższe niż obecnie, ale każda ilość jaka zostanie przyznana jest ważna, bo obniża koszty funkcjonowania Huty. Musimy więc przygotować dokumentację, przejść audyt i czekać na rozporządzenia określające przedział bezpłatnych uprawnień – mówi Dagmara Kowalczyk.

N

Substancje chemiczne pod kontrolą

huta huta

W ISD Hucie Częstochowa używa się kilkudziesięciu różnych substancji chemicznych. Są wykorzystywane jako komponenty do produkcji, służą do obsługi i konserwacji urządzeń oraz jako środki czystości. Dział BHP i Ochrony Środowiska zwraca uwagę na przepisy związane z ich użytkowaniem.

 

Prezes ISD Huty Częstochowa wydał 4 kwietnia 2019 r. Zarządzenie Nr 11 w sprawie bezpiecznego użytkowania substancji chemicznych i ich mieszanin sprowadzanych do Huty i stosowanych w celach technologicznych. Jego zapisy odnoszą się m.in. do Kodeksu Pracy oraz polskich ustaw i rozporządzeń, a także najnowszych przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.

Każda substancja chemiczna lub ich mieszanina stosowana w ISD Hucie Częstochowa musi posiadać Kartę Charakterystyki, która precyzyjnie określa jej skład, sposób przechowywania i użycia, ewentualne zagrożenia (np. łatwopolność, toksyczność), obowiązkowe środki ochrony itp. Dotyczy to wszystkich substancji chemicznych sprowadzanych do Huty, także tych
które nie są uważane za niebezpieczne – od gazów technicznych i żelazostopów poprzez
lakiery i smary, aż po tonery i środki czystości. Za spełnienie wymogów formalnych odpowiada Dział Zakupów i Dostaw. Zgodnie z Zarządzeniem do Magazynów Huty mogą być przyjęte tylko dostawy, w których substancjom chemicznym lub ich mieszaninom towarzyszą wszystkie niezbędne dokumenty.

– Najważniejsza zmiana dotyczy przechowywania Kart Charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin. W wersji elektronicznej będą one na bieżąco umieszczane w hutniczym systemie ATACAMA DMS, do którego stały dostęp mają odpowiedzialne osoby z poszczególnych jednostek. Mogą je w każdej chwili pobrać i wydrukować. Natomiast wersje papierowe będzie przechowywał Dział Zakupów i Dostaw – mówi Kamil Magiera z Działu BHP i Ochrony Środowiska ISD Huty Częstochowa. Docelowo elektroniczny wykaz ma obejmować dokumentację wszystkich środków chemicznych i ich mieszanin stosowanych w Hucie, a jest ich kilkadziesiąt.

Załącznikiem do Zarządzenia Nr 11 jest szczegółowa Instrukcja bezpiecznego użytkowania substancji chemicznych i ich mieszanin. W Kartach Charakterystyki znajdują się także piktogramy określające rodzaj zagrożenia i kategorie niebezpieczeństwa. Ich zestaw jest opublikowany jako jeden z załączników do wspomnianej Instrukcji. Kolejne załączniki to: spis substancji stosowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Huty i lista osób zapoznanych z dokumentami dotyczącymi ich bezpiecznego stosowania.

O ile za dostawy substancji chemicznych i dostarczenie towarzyszącej im dokumentacji odpowiada Dział Zakupów i Dostaw, to w każdej zainteresowanej jednostce organizacyjnej muszą być osoby, które sporządzają i przechowują wykazy używanych substancji lub ich mieszanin, a także ich właściwe użytkowanie.

– Nowe Zarządzenie nie zwalnia kierowników jednostek i przełożonych na poszczególnych odcinkach z obowiązku zapoznania z przepisami i nadzorowania pracowników mających kontakt z substancjami chemicznymi w zakresie ich bezpiecznego użytkowania – podkreśla Kamil Magiera.

N

XV Plener Artystyczny ISD Huty Częstochowa

W piątek, 17 maja, o godz. 17 w Ratuszu odbędzie się wernisaż wystawy XV Pleneru Artystycznego ISD Huty Częstochowa „Nowe pokolenie”. Jej współorganizatorem, zgodnie z tradycją, jest Muzeum Częstochowskie.

– Chcieliśmy pokazać, że Huta to nie tylko ponad 120 lat tradycji, ale też spojrzenie w przyszłość, a przede wszystkim coraz większa liczba młodych, wykwalifikowanych hutników oraz intensywna współpraca ze szkołami przy kształceniu młodzieży – mówi Anatolii Fiediajew, prezes ISD Huty Częstochowa. O tym jak wielu młodych ludzi zdobywa zawód i doświadczenie w Hucie, artyści mogli się przekonać w marcu, gdy ją zwiedzali. Plonem wizyty są dzieła prezentowane na wystawie. Hasło tegorocznego pleneru „Nowe pokolenie” jest jednak wieloznaczne.

– To nie tylko nowe pokolenie hutników, ale też nowe pokolenie artystów, którzy biorą w tym roku udział w plenerze, a ponieważ jest to już jego 15. edycja, więc zapewne prace będzie podziwiało także nowe pokolenie odbiorców sztuki – komentuje rzeźbiarz Mariusz Chrząstek, który był pomysłodawcą hutniczych plenerów i jest ich komisarzem.

Wśród debiutantów są m.in. Małgorzata Biel, Katarzyna Czerniejewska, Anita Grobelak, Joanna Sidorowicz, Julia Sznober i Dariusz Słota, ale nie zabrakło również twórców, którzy uczestniczą w hutniczych plenerach od lat i wciąż odkrywają dla siebie nowe inspiracje, jak Romualda Anioł-Lubas, Małgorzata Kasprzak, Magdalena Kmiecik, Ewa Powroźnik, Joanna Przygoda, Grażyna Tarkowska, Karol Barton, Dawid Bocheński, Dariusz Dąbrowski, Jacek Depta, Arkadiusz Dzielawski, Janusz Koniecki, Włodzimierz Kulej, Krzysztof Kamil Malewicz, Krzysztof Muskalski, Grzegorz Skowronek.

– Zachwyćcie nas, poprosiliśmy artystów, którzy gościli w Hucie i spełnili nasze oczekiwania. Sądzę, że publiczność oglądająca wystawę będzie pod wrażeniem bardzo różnorodnych i oryginalnych prac. Tym bardziej, że niektórzy twórcy sięgnęli po nowe techniki i środki wyrazu – dodaje Mariusz Chrząstek.

Obrazy, rysunki, fotografie i rzeźby autorstwa 25 uczestników XV Pleneru Artystycznego ISD Huty Częstochowa będzie można oglądać w Ratuszu od 17 maja.

Film o transporcie pieca

huta huta

Ekipa telewizji TVN Turbo realizowała na terenie ISD Huty Częstochowa jeden z odcinków serialu dokumentalnego o nietypowych transportach.

 

W Stalowni po każdych 500 wytopach środkowa część naczynia pieca KONEL jest demontowana i trafia do remontu. Operacja jest skomplikowana, ponieważ element ten wraz z panelami waży około 30 ton i ma 7 metrów średnicy, co powoduje, że wystaje na boki z platformy samochodowej. Nie jest też łatwy jego załadunek za pomocą suwnicy.

–  Transportem naczynia do hali remontowej na zlecenie Huty zajmuje się wyłoniona w przetargu specjalistyczna firma Arcona – mówi Dariusz Dumin z Wydziału Utrzymania Ruchu, który koordynuje prace.

Właśnie za pośrednictwem tej firmy, o operacji dowiedzieli się producenci cyklu filmów o nietypowych transportach z telewizji TVN Turbo. Za zgodą ISD Huty Częstochowa postanowili nakręcić na ten temat jeden z odcinków. Pierwszy raz gościli w Hucie pod koniec lutego, a kolejne zdjęcia realizowali w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc.

Oprócz relacji z załadunku i przewozu ogromnego naczynia, ekipa zarejestrowała też wypowiedzi zatrudnionych przy tym hutników i pracowników firmy transportowej. Teraz realizatorzy zajmą się montażem filmu, który na ekranach telewizorów będzie można zobaczyć prawdopodobnie za kilka miesięcy.

N

Huta na wystawie fotografii

huta huta

W Miejskiej Galerii Sztuki, Al. NMP 64, została otwarta wystawa fotografii reporterskiej Grzegorza Skowronka. Są na niej także zdjęcia z Huty.

„Okiem Skowronka” to tytuł ekspozycji 46-letniego fotoreportera, który od 25 lat pracuje w częstochowskiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Z okazji jubileuszu zaprezentował kilkadziesiąt swoich zdjęć z ostatniego ćwierćwiecza, które głównie dokumentują wydarzenia w Częstochowie i regionie. Nie zabrakło zarówno fotografii zabawnych, jak i wzruszających.

– Jako fotograf szukam sytuacji niezwykłych, emocji, nieoficjalnych gestów, ulotnych chwil, które nieodwracalnie przemijają. Staram się być niewidocznym obserwatorem, nie fotografować oczywistych tematów w sztampowy sposób, żeby nie zanudzić swoją pracą Czytelnika i siebie – pisze Grzegorz Skowronek w katalogu towarzyszącym wystawie.

Autor wielokrotnie fotografował także wydarzenia na terenie ISD Huty Częstochowa, która pomogła w organizacji wystawy. W MGSz można zobaczyć m.in. tryptyk fotograficzny z Walcowni Blach Grubych, a w katalogu jest także fotografia hutnika Jerzego Boborowskiego z „Solidarności”, który po jednej z mszy z okazji Dnia Hutnika niesie figurę św. Floriana.

N

1 2 3 4 5 19