Certyfikaty BHP dla mistrzów

Czterej pierwsi mistrzowie z ISD Huty Częstochowa zakończyli staże w Dziale BHP i Ochrony Środowiska w ramach programu „Będę lepszy” i otrzymają stosowne certyfikaty.

Program „Będę lepszy”, wzorowany na podobnych, które funkcjonują w innych zakładach przemysłowych w Polsce, jest elementem prowadzonej w Hucie polityki BHP „Zero wypadków”. Objęci nim zostaną mistrzowie i koordynatorzy, czyli osoby  niższego szczebla zarządzania, które kierują pracą innych hutników. Łącznie jest to  ponad 80 osób z różnych jednostek organizacyjnych.

Rafał Dyba, Robert Motyl, Seweryn Warzecha i Dariusz Urlik jako pierwsi zaliczyli pięciodniowe staże. Każdy z nich pierwszego dnia w towarzystwie specjalistów z zakresu BHP analizował bezpieczeństwo w miejscu swojej pracy, a następnie przez cztery dni przebywał w Dziale BHP i Ochrony Środowiska, zapoznając się z jego funkcjonowaniem, omawiając obowiązki pracowników i ich zabezpieczenie, prace szczególnie niebezpieczne, współpracę z podmiotami zewnętrznymi, dokumentację związaną ochroną środowiska itp.

– Na okres stażu mistrzowie i koordynatorzy opuszczają swoje stanowiska pracy i spędzają cały dzień w naszym dziale. Uczestniczą w naszej pracy, pomagają ocenić ryzyka dla swoich pracowników i przygotować dokumentację. Żeby nie dezorganizować pracy w każdym miesiącu na staż zapraszamy 1-2 osoby – mówi Kamil Magiera z Działu BHP i Ochrony Środowiska. W zajęcia ze stażystami zaangażowani są wszyscy pracownicy tej jednostki.

Na zakończenie stażu, każdy z jego uczestników otrzymuje certyfikat, zaświadczający że zaliczył przewidziany program oraz posiada odpowiednią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

– Program jest tak przygotowany, aby u pracowników zwiększyć świadomość zagrożeń oraz przeszyć ich spojrzenie na zagadnienia BHP, a także ekologię i ochronę przeciwpożarową – podkreśla Zbigniew Słomka, szef Działu BHP i Ochrony Środowiska. – Zaczynamy głównie od osób, które mają krótki staż w kierowaniu pracownikami.

N

Huta

About Huta