1. Postanowienie z dnia 4 września 2019 r. o ogłoszeniu upadłości
  2. Postanowienie z dnia 11 września 2019 r. o zmianie syndyka
  3. Wzór zgłoszenia wierzytelności
  4. Postanowienie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o zatwierdzeniu warunków sprzedaży
  5. Umowa o zachowaniu poufności