Historia Huty Częstochowa

Nie ma nic bardziej stałego niż… zmiany. Historia Huty świadczy o tym najlepiej. Jedno pozostało jednak niezmienne – Huta zawsze była liderem we wdrażaniu nowoczesnych technologii zapewniających najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

2005

Związek Przemysłowy Donbasu (ISD) został właścicielem huty, której pełna nazwa brzmi odtąd ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

2001

2001

Wyłączenie wielkiego pieca.

1994-1997

1994-1997

Budowa nowej stalowni z piecem kadziowym, konwerterem elektryczny i linią ciągłego odlewania stali.

1972

1972

Zaczyna pracę walcownia blach grubych na Kucelinie.

1959

lata 50

Rozbudowa huty: na Mirowie powstają wielkie piece, tzw. dzielnica warsztatowa i koksownia, a na Rakowie – stalownia i walcownia rur.

1928

1928

Raków i huta, dotychczas leżące na terenie gminy Huta Stara, zostają włączone w granice Częstochowy.

1913

1913

Huta wyprodukowała 114 tys. ton surówki, 87 tys. ton stali oraz 81 tys. ton wyrobów walcowanych.

 

1903

1903

Początek budowy osiedla robotniczego dla pracowników huty na terenie Rakowa.

 

1902

1902

W hucie funkcjonują dwa wielkie piece, wówczas najnowocześniejsze w Królestwie Polskim, stalownia i walcownia.

 

1896

1896

Bernard Ludwik Hantke inicjuje budowę huty żelaza na terenie Rakowa pod Częstochową.