ISD Huta Częstochowa jest otwarta na młodzież

Praktyki w Wydziale Utrzymania Ruchu, badania naukowe na terenie Stalowni, wizyty uczniów w Walcowni Blach Grubych to formy kontaktu młodzieży z ISD Hutą Częstochowa. Od początku kwietnia młodzi ludzie licznie goszczą w Hucie przy wsparciu Przemysłowej Akademii Rozwoju.

– ISD Huta Częstochowa jest otwarta na kontakty z młodzieżą – deklaruje Bogdan Szwaja, Dyrektor Zarządzający Huty. – Możemy wiele zaoferować młodym ludziom w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa. Mamy wykwalifikowana kadrę. Stale doskonalimy technologię produkcji.
W ramach projektu Hutnicza Akademia Rozwoju kontakty Huty z uczniami, studentami i innymi potencjalnymi pracownikami koordynuje Przemysłowa Agencja Rozwoju. Która organizuje również szkolenia zawodowe.

Praktyki uczniowskie
Już od 9 kwietnia grupa siedmiu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S Żeromskiego odbywa praktykę w Wydziale Utrzymania Ruchu pod opieką Mariusza Kępy, koordynatora warsztatu elektroautomatyki Rejon WBG. Uczniowie – technicy informatycy zapoznają się z pracą na stanowiskach technik automatyk i technik elektronik. Dodatkowo dwa razy w tygodniu doskonalą swoją znajomość języka angielskiego pod okiem Kariny Biel, specjalisty- koordynatora ds. importu materiałów i usług. Praktykanci zwracają uwagę na profesjonalizm opiekunów i podkreślają, że w Hucie panuje bardzo dobra atmosfera.

Badania naukowe
W Oddziale Produkcji Metalurgicznej, czyli w Stalowni na odcinku ciągłego odlewania stali od 13 kwietnia do 29 czerwca prowadzone są badania naukowe obejmujące pomiary prób przejściowych.
– Pomiary polegały na zanurzeniu próbników w ciekłej stali w krystalizatorze. Próbki zostały przesłane do laboratorium, gdzie ustalony zostanie skład chemiczny stali. Rezultaty badań zostaną poddane analizie – wyjaśnia Michał Bartosiewicz, przeprowadzający je doktorant Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej:

Wizyty w WBG
Walcownię Blach Grubych odwiedziły ostatnio dwie grupy młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. 16 kwietnia byli to uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych, wśród nich zwycięzcy warsztatów kreatywnego myślenia Design Thinking zorganizowanych przez Przemysłową Akademię Rozwoju w trakcie Targów Zawodowiec 2018. Młodzi ludzie obejrzeli ciąg technologiczny Walcowni Blach Grubych. Ich przewodnikiem był Tomasz Kaleta, pracownik Wydziału Planowania i Optymalizacji Procesów. Wizyta poprzedziło szkoleniem z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Odwiedzający zostali wyposażeni w ubrania robocze i ochrony osobiste.
– Zakłady przemysłowe rzadko dają możliwość wejścia na swój teren i pokazania młodym ludziom, jak wygląda firma od środka, a taka wizyta jest bardzo pouczająca. ISD Huta Częstochowa jest tutaj pozytywnym wyjątkiem – oceniła Renata Borowik, opiekunka grupy z TZN-u.
Z kolei 19 kwietnia Hutę odwiedziła grupa 12 uczniów szkoły branżowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Kolejne wizyty młodzieży z częstochowskich szkół zaplanowano pod koniec kwietnia i w maju.
– Trzeba przekonać młodzież, że przemysł daje wiele różnorodnych możliwości rozwoju. Młodzież jest potrzebna temu zakładowi. Cieszymy się, że jako Przemysłowa Akademia Rozwoju możemy wesprzeć Hutę w tych działaniach – podkreśla Maciej Mierzwiński, prezes PAR i dodaje: – Informacje dotyczące praktyk, wizyt w Hucie i prowadzonych badań  można śledzić na bieżąco na profilu Facebook: Hutnicza Akademia Rozwoju.
Jadwiga Mikoś-Kucharska, N

Huta

About Huta