Pikieta związkowców pod sądem

Wszystkie sześć związków zawodowych działających w ISD Hucie Częstochowa zorganizowało w poniedziałek, 9 września, czterogodzinną pikietę pod budynkiem Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ogłaszając 4 września upadłość ISD Huty Częstochowa, odrzucił wniosek o sprzedaż przedsiębiorstwa w procedurze upadłości likwidacyjnej, tzw. pre-pack, o co starały się spółki Sunningwell International Polska oraz Corween Investmetns, należąca do grupy Liberty. Ustanowił syndykiem Mieczysława Radeckiego i zdecydował, że w poniedziałek, 9 września, odbędzie się wysłuchanie firm zainteresowanych wydzierżawieniem Huty oraz wznowieniem produkcji.

W poniedziałek o godz. 9 wszystkie sześć hutniczych związków zawodowych zorganizowało pikietę przed siedzibą VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego przy ul. Żwirki i Wigury.

„Chcemy inwestora, nie likwidatora”, „Chcemy pracować kończcie negocjować”, „Wysoki sądzie zabrałeś na pieniądze” – głosiły transparenty trzymane przez pracowników Huty, którzy przyszli mimo ulewy.

Byli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, MZZ Pracowników z ISD Huty Częstochowa, MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, MZZ „Kadra”, ZZ „Juvenia” i Solidarności ’80. Zjawiła się też grupa emerytowanych hutników, zainteresowanych losami byłej firmy. Na zaproszenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” przyjechała również z flagami delegacja związkowców z Huty Katowice (dziś ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej). Czterogodzinna manifestacja była głośna, ale pokojowa.

Wysłuchania z udziałem syndyka w sprawie ofert dzierżawy złożonych przez firmy Cognor SA i Sunningwell International Polska, którym przysłuchiwali się liderzy hutniczych związków zawodowych, trwały przed sądem od godz. 10 do 15.40.

N

Huta

About Huta