Sąd zatwierdził warunki sprzedaży

W dniu 3 czerwca 2020 r. w związku z brakiem ofert w pierwszym przetargu, syndyk złożył w Sądzie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 r. Sędzia-komisarz zatwierdziła warunki przetargu, który zostanie obwieszczony w połowie czerwca. Szczegóły w dziale PRZETARG

blackflow

About blackflow