SĄD ZATWIERDZIŁ WARUNKI SPRZEDAŻY

W dniu 17 marca 2020 r. Rada Wierzycieli po zapoznaniu się z wyceną przedsiębiorstwa zarekomendowała ustalenie ceny wywoławczej na poziomie 250 0000 000,00 zł. W dniu 27 marca 2020 r. Syndyk złożył w Sądzie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2020 r. Sędzia-komisarz zatwierdziła warunki przetargu, który zostanie obwieszczony w połowie kwietnia.

Huta

About Huta