WERYFIKACJA BLACH

W ramach troski o jakość wyrobu i dobro Klientów ISD Huta Częstochowa podejmuje szereg działań umożliwiających jednoznaczną identyfikację swoich wyrobów – blach grubych gorącowalcowanych – oraz poprawia jakość zabezpieczenia dokumentów kontroli starając się w ten sposób uniemożliwić wprowadzanie do obrotu rynkowego pod marką Huty  wyrobów nie pochodzących z Huty, bądź dokonywania obrotu wyrobami o własnościach mechanicznych odbiegających od wymaganych w danej odmianie gatunkowej – próby podrabiania dokumentów kontroli.

W celu zabezpieczenia odbiorców naszych blach i wyrobów z nich wykonanych przestawiamy kompendium wiedzy nt. obowiązujących w Hucie procedur oznaczeń blach i wydawanych dokumentów kontroli. Informujemy jednocześnie, iż dokonaliśmy zmian, które poprawiły stopień zabezpieczenia wydawanych atestów – a co naszym zdaniem najważniejsze dajemy Państwu możliwość sprawdzenia autentyczności atestów na naszej stronie internetowej.

Oznaczenia produkowanych blach

W procesie produkcyjnym Huta stosuje indywidualne oznaczenie blach w postaci:

1. Naniesionych poprzez punktowe wybicie na powierzchni symboli określających:
nazwę producenta (ISD HCZ), numer arkusza, gatunek, wytop.

Wzór oznakowania przedstawia zdjęcie poniżej

Oznaczenie przez punktowe wybicie: ISD HCZ, nr arkusza, gatunk, wytop.


2. Naniesionych białą farbą na powierzchni oznaczeń m.in.:
wymiarów, gatunku, producenta, zamawiającego, przydziału.

Wzór oznakowania przedstawia zdjęcie poniżej

Oznaczenie białą farbą m.in.: wymiarów, gatunku, producenta, zamawiającego, przydziału.


3. Naniesionych farbą na krawędzi blachy oznaczeń zawierających:
kod kreskowy indywidualny dla każdej z blach oraz numer arkusza.

Wzór oznakowania przedstawia zdjęcie poniżej

Kod kreskowy z numerem arkusza na krawędzi blach.


4. Naklejonych na krawędzi nalepek z kodem kreskowym i numerem arkusza.
Oznaczenie stosowane jest na płytach o grubości >40 mm.

Wzór oznakowania przedstawia zdjęcie poniżej

Naklejka z kodem kreskowym i numerem arkusza na płytach >40 mm.


Szanowni Klienci

Mamy nadzieję, iż przedstawione wyżej nowe możliwości ułatwią współpracę
z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.