Wysłuchania w sprawie dzierżawy huty

W poniedziałek, 9 września, w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie odbyło się wysłuchanie firm, które złożyły oferty dzierżawy ISD Huty Częstochowa. Zainteresowane taką formą prowadzenia przedsiębiorstwa były spółki Cognor SA i Sunningwell International Polska. Przysłuchiwali im się m.in. przedstawiciele kierownictwa Huty oraz liderzy wszystkich sześciu związków zawodowych.

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ogłaszając 4 września upadłość ISD Huty Częstochowa, odrzucił wniosek o sprzedaż przedsiębiorstwa w procedurze upadłości likwidacyjnej, tzw. pre-pack, o co starały się spółki Sunningwell International Polska oraz Corween Investmetns, należąca do grupy Liberty. Ustanowił syndykiem Mieczysława Radeckiego i zdecydował, że w poniedziałek, 9 września, odbędzie się wysłuchanie firm zainteresowanych wydzierżawieniem Huty oraz wznowieniem produkcji.

W poniedziałek o godz. 10 w sądzie rozpoczęło się posiedzenie w sprawie
wydzierżawienia ISD Huty Częstochowa z udziałem m.in. przedstawicieli jej kierownictwa i liderów związków zawodowych. Syndyk przedstawił sytuację przedsiębiorstwa, a następnie sędzia komisarz poprosiła o zaprezentowanie ofert dzierżawy.

Na sali byli przedstawiciele trzech firm – Cognor SA i Sunningwell International Polska złożyły oferty, a prawnicy Corween Investmetns z grupy Liberty oświadczyli, że nie są zainteresowani dzierżawą i odwołają się od postanowienia o odrzucenie procedury pre-pack. Wkrótce złożyli takie zażalenie – podobnie jak Sunningwell International Polska – ale nie hamuje ono procedur związanych z wydzierżawieniem Huty.

Ponieważ poniedziałkowe posiedzenie dotyczyło tylko wysłuchania zainteresowanych dzierżawą, Corween International nie brał udziału
w jego dalszej części. Była ona zamknięta dla mediów na wniosek obu oferentów, którzy uzasadniali prośbę ochroną tajemnicy gospodarczej. Przysłuchiwali im się jednak przewodniczący związków i przedstawiciele kierownictwa Huty. Zgodnie z alfabetem, najpierw ofertę prezentował Cognor SA, a następnie Sunningwell International Polska. Na koniec sędzia komisarz zobowiązała syndyka do szybkiego wyboru dzierżawcy.

We wtorek, 10 września, przed południem syndyk Mieczysław Radecki zorganizował spotkanie w ISD Hucie Częstochowa, w którym uczestniczyli m.in. prezes Anatolii Fiediajew i przewodniczący wszystkich  związków zawodowych. W protokole zapisano, że związki rekomendują syndykowi zawarcie umowy dzierżawy z Sunningwell International Polska. Zaproponował on wyższa kwotę czynszu dzierżawnego, zapewnił, że przejmie całą załogę zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy i jak najszybciej wznowi produkcję.

Także we wtorek syndyk wydał dwa dokumenty: zarządzenie w sprawie organizacji zarządzania ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej i komunikat w sprawie wypłaty wynagrodzeń. W pierwszym utrzymał strukturę organizacyjną i potwierdził ważność uprawnień nadanych w ramach wewnętrznych przepisów Huty. Komunikat w sprawie wynagrodzeń informuje, że za okres od 1 sierpnia do 3 września wypłacone będą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części określonej przepisami (termin zależy od procedur FGŚP), a pozostała część i wynagrodzenia za okres od 4 września zostaną wypłacone do 30 września.

N

Huta

About Huta