Zmiana syndyka ISD Huty Częstochowa

Mateusz Bienioszek został nowym syndykiem ISD Huty Częstochowa, zastępując Mieczysława Radeckiego, który zrezygnował z tej funkcji ze względu na stan zdrowia.

W środę, 11 września 2019 r., niespodziewanie okazało się, że syndyk ISD Huty Częstochowa w upadłości likwidacyjnej Mieczysław Radecki trafił do szpitala i złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Wywołało to niepokój pracowników ISD Huty Częstochowa, tym bardziej, że stało się przed podpisaniem umowy dzierżawy z Sunningwell International Polska. Brak syndyka sprawiał też, że nie miał kto reprezentować Huty i podejmować decyzji w bieżących sprawach. Liderzy związków zawodowych natychmiast przygotowali apel do sądu o pilne powołanie nowego syndyka.
12 września 2019 r. rano przewodniczący hutniczych związków zawodowych spotkali się z sędzią-komisarz, która poinformowała ich, że nowym syndykiem został Mateusz Bienioszek – radca prawny z Katowic, który pełni m.in. funkcję Prodziekana Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, a na terenie Częstochowy uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki ELSEN S.A.

Jeszcze przed południem nowy syndyk przyjechał do Huty, spotkał się z prezesem i zaczął zapoznawać się z dokumentacją przedsiębiorstwa oraz materiałami przygotowanymi przez swojego poprzednika.
W tym czasie w budynku Zarządu Huty byli obecni również przedstawiciele Sunningwell International Polska, którzy wstępnie rozmawiali o działaniach niezbędnych do wznowienia produkcji.
Korzystając z okazji przewodniczący związków zawodowych zorganizowali o godz. 13:00 przed biurowcem spotkanie z pracownikami, na które zaprosili zarówno byłego i obecnego syndyka, jak i członków delegacji firmy Sunningwell.

Mieczysław Radecki przeprosił za swoją rezygnację wymuszoną chorobą, omówił podjęte wcześniej decyzje, w tym dotyczące wydzierżawienia Huty firmie Sunningwell, przejęcia przez nią całej załogi i szybkiego uruchomienia produkcji oraz zasad wypłat wynagrodzeń za sierpień i wrzesień, a także wyraził nadzieję, że jego następca doprowadzi procedury do szczęśliwego finału. Nowy syndyk Mateusz Bienioszek – zastrzegając, że musi dopiero zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi obecnej sytuacji Huty – przyznał, że jeżeli nie pojawią się wątpliwości co do treści przygotowanej umowy, jej podpisanie z Sunningwell International Polska może nastąpić do poniedziałku. Umowa ma przewidywać 12-miesięczny okres dzierżawy z możliwością 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz prawo pierwokupu Huty przez Sunningwell.

Głos zabrał także Maciej Bardan, reprezentujący Sunningwell International Polska. Potwierdził, że firma chce wydzierżawić Hutę, a docelowo jest zainteresowana jej kupnem. Zapewnił też, że przejmie całą załogę na dotychczasowych warunkach, planuje wznowienie produkcji już w październiku i jej stopniowy wzrost. Odpowiedział również na pytania zadawane przez hutników i wyraził nadzieję, że umowę dzierżawy uda się podpisać z syndykiem najbliższych dniach, co zebrani przyjęli brawami.

Huta

About Huta